NNW Max zapewnia ochronę we wszystkich pojazdach, którymi porusza się ubezpieczony bez względu na to, czy występuje w roli kierowcy, czy pasażera. NNW Max obejmuje najpoważniejsze trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy, a wyjątkowo wysoka suma ubezpieczenia (nawet 500.000 zł) daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Dla kogo?

Ubezpieczenie może zawrzeć każda osoba, która na co dzień korzysta z różnych środków transportu, np. z samochodu prywatnego, służbowego, taksówki, autobusu.

Korzyści

Ubezpieczenie NNW dla kierowców. Ochrona w wielu pojazdach to:

 • zabezpieczenie rodziny i najbliższych w przypadku śmierci,
 • wsparcie w przypadku niezdolności do pracy,
 • gwarancja wypłaty wysokiej sumy ubezpieczenia (od 100.000 zł do 500.000 zł) w bardzo krótkim czasie bez kłopotliwego postępowania spadkowego,
 • wypłata odszkodowania niezależnie od innych polis NNW,
 • niska składka, dodatkowa zniżka za OC lub AC w PZU.

Zakres ubezpieczenia

Zakresem ubezpieczenia objęte są największe następstwa wypadków ubezpieczeniowych, tj. śmierć i niezdolność do pracy ubezpieczonego, powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także podczas:

 • wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu,
 • załadowywania lub rozładowywania pojazdu
 • zatrzymania lub postoju
 • naprawy pojazdu na miejscu
 • otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji
 • pobierania paliwa

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

 • w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego - będącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
 • w przypadku śmierci ubezpieczonego - będącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.