PZU Ochroną Zniżek  może być objęta osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

 • która posiada co najmniej 10% zniżki za bezszkodową jazdę
 • właściciel pojazdu, leasingobiorca lub kredytobiorca
 • zawierający OC lub AC w PZU SA

Korzyści

Z uprawnienia do zachowania zniżki Ubezpieczony może skorzystać w ubezpieczeniu wszystkich należących do niego pojazdów;

 • maksymalna ochrona wypracowanych zniżek
 • gwarancja niezmienności zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia pomimo wypłaty odszkodowania
 • stała, niska składka (już od 10 zł)
 • duża oszczędność na składce w razie szkody – odrabianie straconej zniżki trwałoby co najmniej 2 lata
 • minimum formalności przy zawieraniu

Zakres i przedmiot

 • PZU Ochrona Zniżek zabezpiecza przed utratą zniżki w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem OC lub AC.
 • PZU Ochronę Zniżek można dokupić wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia OC lub AC zawieranej na okres 12 miesięcy.
 • PZU Ochrona Zniżek ma zastosowanie w przypadku pierwszego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia OC lub pierwszego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia AC, za które wypłacono odszkodowanie powodujące zmniejszenie dotychczasowej zniżki.