Pozostałe ubezpieczenia

Ubezpieczenie to pozwala rolnikom zabezpieczyć produkcję zwierzęcą od niemal wszystkich rodzajów ryzyka. Duża różnorodność form ubezpieczenia daje możliwość dostosowania oferty do rzeczywistych potrzeb.